Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

2019. április 15., 16:30
Olaszfai Óvodaa Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Olaszfai Óvoda
Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

Olaszfai Óvoda

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Olaszfai Óvoda
Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9824 Olaszfa, Ady Endre utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési törvényben meghatározottak szerinti gyermekcsoportban végzett nevelőmunkával összefüggő feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,

•         óvodapedagógusi feladatok ellátása - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, óvodapedagógusi diploma, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,

•         óvodapedagógusi gyakorlati tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, szakmai gyakorlat,cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

•         szakmája iránt elhívatott, innovatív, korrekt, empatikus, nyitott,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Jó szintű szakmája iránt elhívatott, innovatív, korrekt, empatikus, nyitott

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miklós Magdolna nyújt, a 06-20/3200532 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Olaszfai Óvoda címére történő megküldésével (9824 Olaszfa, Ady Endre utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/6006-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Miklós Magdolna részére a ovoda@olaszfa.hu E-mail címen keresztül
•         Személyesen: Miklós Magdolna, Vas megye, 9824 Olaszfa, Ady Endre utca 15. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Sikeres pályázó értesítése telefonon. Sikertelen pályázat esetén a felbélyegzett válaszborítékban visszaküldjük a pályázati anyagot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Olaszfa község honlapja (https://olaszfa.hu/hu/) - 2019. április 15.

•         Internet - 2019. április 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Programunk fő irányvonala: Óvodai nevelés játékkal-mesével. Kiemelt területek: népi hagyományok, egészség- és környezettudatos nevelés. Pályakezdő óvodapedagógusok jelentkezését is szívesen fogadjuk!


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

« Vissza az előző oldalra!


Olaszfa Község Önkormányzata - MagyarOlaszfa Község Önkormányzata - Italiano