Önkormányzat / Csapadékvíz elvezetés Csapadékvíz elvezetés Olaszfa községben

Csapadékvíz elvezetés Csapadékvíz elvezetés Olaszfa községbenCsapadékvíz elvezetés Olaszfa községben
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00019
Kedvezményezett neve: Olaszfa Község Önkormányzata 
A Projekt címe: Csapadékvíz elvezetés Olaszfa községben
Szerződött támogatás összege: 70 000 000 Ft 
A támogatás mértéke: 100% 
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.09.15.
 
A projekt célja Olaszfa község területén, a Petőfi Sándor utcában a csapadékvíz elvezetés megoldása (a befogadóig), ezzel a környezeti és gazdasági károk csökkentése, megelőzése, önkormányzati, gazdasági és magáningatlanok védelme a csapadékvíztől és belvíztől.
 
Átfogó cél:
Olaszfa Községben a Petőfi Sándor utcában a csapadékvíz-elvezetés megoldása, ezzel a környezeti és gazdasági károk csökkentése, megelőzése.
Specifikus célok:
Önkormányzati, gazdasági és magáningatlanok védelme a csapadékvíztől és belvíztől a Petőfi Sándor utcában
A projekt területén megvalósuló/t értékteremtő beruházások védelme a vízkároktól
Az alacsonyabban fekvő területek (belterület) védelme a hirtelen lezúduló víztömegtől 
 
Általános fejlesztési igény:
A családi házas területen a csapadékvizeket a meglévő nyílt árokrendszer felújításával, a szükséges
részeken zárt elvezető rendszerré átalakítva kell összegyűjteni és elvezetni a befogadó vízfolyásig
(Olaszfai árok).
 
Projektben megfogalmazott fejlesztési igény:
Olaszfa területén a Petőfi Sándor utca csapadékvíz elvezetés megoldása a meglévő nyílt árkok burkolásával, szükséges helyeken zárt rendszerré átalakításával és ezen csapadékvíz elvezető rendszer méretezése a megváltozott éghajlati viszonyoknak megfelelően. Az árok felújításával és átépítésével a mostanában lehulló jelentős mennyiségű csapadékvíz összegyűjtése, elvezetése a befogadóig.
A tervezett fejlesztés gazdasági, környezeti és lakossági igényekre támaszkodik.
 
A meglévő árokhálózattal a vízelvezetés nem megoldott, a leszűkült mederszelvények eredeti állapotának helyreállítása mindenképp szükséges ahhoz, hogy az egyes vízgyűjtő területekről lefolyó csapadékvizek kártétel nélkül elvezethetők legyenek. A medrek feliszapolódásának megszüntetését és a zárt szelvényű csövek tisztítását, valamint új átereszek építését az Önkormányzat saját erőből megoldani nem tudja. A nyílt árkok burkolása a nagy sebességgel lefolyó vizek eróziós hatását lényegesen csökkentené, és ezzel biztosítani lehetne a mederszelvény állékonyságát. A tervezett szakaszok felújítása, átépítése nagymértékben javítaná a belterületi vízelvezető rendszer hosszú távú megbízható és hatékony működését.
 
Önkormányzatunk 3 árajánlat bekérésével választotta ki a kivitelezőt 2022. őszén, a kivitelezési szerződés 2022. november 23-án aláírásra került. A munkaterület átadásra 2023. február 21-én került sor, mely után a kivitelező nagy erőkkel felvonult és a kivitelezési munkálatoknak nekilátott.
 
Beruházás előtti állapot fotói a galériában.
 

Kapcsolódó galéria:

Elérhetőségek

Olaszfa Község Önkormányzata

9824 Olaszfa,
Ady E.u.15.
Telefon:
3694713704
E-mail:
info@olaszfa.hu
Olaszfa Község Önkormányzata - MagyarOlaszfa Község Önkormányzata - Italiano