Önkormányzat / Csapadékvíz elvezetés Csapadékvíz elvezetés Olaszfa községben

Csapadékvíz elvezetés Csapadékvíz elvezetés Olaszfa községbenCsapadékvíz elvezetés Olaszfa községben
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00019
Kedvezményezett neve: Olaszfa Község Önkormányzata 
A Projekt címe: Csapadékvíz elvezetés Olaszfa községben
Szerződött támogatás összege: 70 000 000 Ft 
A támogatás mértéke: 100% 
Projekt befejezési dátuma: 2023.09.15.
 
A projekt célja Olaszfa község területén, a Petőfi Sándor utcában a csapadékvíz elvezetés megoldása (a befogadóig), ezzel a környezeti és gazdasági károk csökkentése, megelőzése, önkormányzati, gazdasági és magáningatlanok védelme a csapadékvíztől és belvíztől.
 
Átfogó cél:
Olaszfa Községben a Petőfi Sándor utcában a csapadékvíz-elvezetés megoldása, ezzel a környezeti és gazdasági károk csökkentése, megelőzése.
Specifikus célok:
Önkormányzati, gazdasági és magáningatlanok védelme a csapadékvíztől és belvíztől a Petőfi Sándor utcában
A projekt területén megvalósuló/t értékteremtő beruházások védelme a vízkároktól
Az alacsonyabban fekvő területek (belterület) védelme a hirtelen lezúduló víztömegtől 
 
Általános fejlesztési igény:
A családi házas területen a csapadékvizeket a meglévő nyílt árokrendszer felújításával, a szükséges
részeken zárt elvezető rendszerré átalakítva kell összegyűjteni és elvezetni a befogadó vízfolyásig
(Olaszfai árok).
 
Projektben megfogalmazott fejlesztési igény:
Olaszfa területén a Petőfi Sándor utca csapadékvíz elvezetés megoldása a meglévő nyílt árkok burkolásával, szükséges helyeken zárt rendszerré átalakításával és ezen csapadékvíz elvezető rendszer méretezése a megváltozott éghajlati viszonyoknak megfelelően. Az árok felújításával és átépítésével a mostanában lehulló jelentős mennyiségű csapadékvíz összegyűjtése, elvezetése a befogadóig.
A tervezett fejlesztés gazdasági, környezeti és lakossági igényekre támaszkodik.
 
A meglévő árokhálózattal a vízelvezetés nem megoldott, a leszűkült mederszelvények eredeti állapotának helyreállítása mindenképp szükséges ahhoz, hogy az egyes vízgyűjtő területekről lefolyó csapadékvizek kártétel nélkül elvezethetők legyenek. A medrek feliszapolódásának megszüntetését és a zárt szelvényű csövek tisztítását, valamint új átereszek építését az Önkormányzat saját erőből megoldani nem tudja. A nyílt árkok burkolása a nagy sebességgel lefolyó vizek eróziós hatását lényegesen csökkentené, és ezzel biztosítani lehetne a mederszelvény állékonyságát. A tervezett szakaszok felújítása, átépítése nagymértékben javítaná a belterületi vízelvezető rendszer hosszú távú megbízható és hatékony működését.
 
Önkormányzatunk 3 árajánlat bekérésével választotta ki a kivitelezőt 2022. őszén, a kivitelezési szerződés 2022. november 23-án aláírásra került. A munkaterület átadásra 2023. február 21-én került sor, mely után a kivitelező nagy erőkkel felvonult és a kivitelezési munkálatoknak nekilátott.
 
Beruházás előtti állapot fotói a galériában.

 

A kivitelezési munkálatokra vonatkozó vállalkozási szerződés 2022. november 23-án, a legalacsonyabb ajánlati árat adó Németh Térburkoló, Útépítő és Építőipari Kft.-vel (Székhelye: 9800 Vasvár, Alkotmány utca 60.) aláírásra került.

A 2023. február 21-én lezárt munkaterület átadás-átvételi eljárását követően a Vállalkozó 2023. 02. 22-én vonult fel a munkaterületre.

Kivitelezés 50%-os készültséget ért el 2023. március 8.-án.

Az elvégzett munkák:  A munkálatok a meglévő közművek kutatóárkos feltárásával és így azok elhelyezkedésének pontosításával kezdődtek. A közműfeltárások előrehaladásával a Petőfi utca keleti oldalán megkezdődtek munkaárkok gépi földmunkái, melyet követően folyamatában épültek a kapubejárók alatti tokos műanyag és betoncsöves csőátereszek és az azokat lezáró előregyártott homlokfalak, valamint kitisztításra kerültek a megmaradó csőátereszek. A kapubejárók közötti burkolt árok szakaszokon elkészültek az árokelemek alatti ágyazó rétegek és megindult az árokelemek beépítése.

A mederburkolat kiépítésével párhuzamosan a Vállalkozó elindult az utca nyugati oldali földmedrű árkok és kapubejárók építésével.

Kivitelezés 100%-os készültséget ért el 2023. március 24-én.

Az elvégzett munkák: A kapubejárók közötti burkolt árok szakaszokon elkészültek az árokelemek beépítése és az elemek fölötti földrézsű visszatöltése és tömörítése.

A mederburkolat kiépítésével párhuzamosan a Vállalkozó elkészítette az utca nyugati oldali földmedrű árkok mederrendezését, a meglévő kapubejárók tisztítását és tervezett kapubejárók építését. Ezzel párhuzamosan a B-2, B-3 jelű földmedrű árkok területén elindult a mederkotrási munka, ennek befejezését követően a befogadó vízfolyás mederbiztosítása is kiépült.

A kivitelezés készültség foka 100 %, a műszaki átadás-átvétel sikeresen lezárult.

 

A szemléletformálás tevékenység megvalósult, melynek fotódokumentációja ide kattintva érhető el. A szemléletformálás további dokumentációja a csatolt fájlok kööztt megtekinthető.

 
 


Csatolt fájl(ok):Kapcsolódó galéria:


««  «  1 2 3  »  »»
3 oldal, 73 összesen, 1-36

Olaszfa Község Önkormányzata - MagyarOlaszfa Község Önkormányzata - Italiano