Szociális tűzifa - 2020

2020. november 10., 12:30
Szociális tűzifa - 2020

Tájékoztató

a szociális tűzifa juttatásról

 

Tájékoztatom a tisztelt olaszfai lakosokat, hogy Olaszfa Község Önkormányzata a települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázatot adott be.

 

A belügyminiszter döntése alapján Olaszfa Község Önkormányzata 37 köbméter szociális célú tűzifa vásárlására kapott támogatást.

 

A támogatási feltételekről az önkormányzat rendelet megalkotásával rendelkezett.

Az önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít a szociálisan rászoruló személyeknek a rendelkezésre álló készlet erejéig.

 

A szociális rászorultság vizsgálatakor előnyben kell részesíteni azon kérelmezőket, akik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Sztv.) valamint az e tárgykört szabályozó helyi önkormányzati rendelet alapján leginkább rászorultak az alábbi szempontok alapján:

  • a) aktív korúak ellátására jogosult
  • b) időskorúak járadékára jogosult
  • c) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család
  • d) kiskorú gyermeket nevelők
  • e) egyedül élő időskorúak

 

Térítésmentesen szociális célú tűzifa adható az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén azon kérelmezőnek aki:

 

  • a) a szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmet határidőben benyújtja az önkormányzathoz
  • b) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, (71.250.-Ft), egyszemélyes háztartás (egyedül élő) esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át ( 99.750.,-Ft)
  • c) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik

 

A tűzifa támogatás ingatlanonként csak egy jogosultnak állapítható meg, egy fűtési idényben egy alkalommal, kizárólag természetbeni ellátás formájában. A szociális tűzifa támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul.

 

A kérelem letölthető a www.gyorvarikozoshiv.hu honlapról. ( A honlapon belül Önkormányzatok/Olaszfa/közérdekű adatok/pályázatok/hirdetmények menü alatt található) Személyesen átvehető Olaszfa Község Önkormányzata hivatali helyiségében. (9824. Olaszfa, Ady u.15.) Jövedelem igazolást szükséges csatolni! 

Letölthető ide kattintva is!

 

A szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 20/2020.(XI.14.) önkormányzati rendelet elérhető: a www.gyorvarikozoshiv.hu honlapon Olaszfa települést kiválasztva a rendeletek oldalon valamint a község hirdetőtábláin.

 

A kérelmeket 2020. november 20-ig lehet benyújtani Olaszfa Község Önkormányzatához.

 

Hétfőtől péntekig 7 és 9 óra között, valamint 14 és 15 óra között!

 

A hivatali ügyintézés során a vírusvédelmi szabályok betartása kötelező!

 

A határidő elmulasztása jogvesztő.

 

A kérelmek elbírálását Olaszfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester hatáskörébe ruházta át.

 

A szociális tűzifa juttatásért az önkormányzat ellenszolgáltatást nem kér.

 

A tűzifa átvételét a jogosult írásbeli átvételi elismervény aláírásával igazolja.

 

A tűzifa házhozszállításáról 2021. február 15-ig az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.

 

Olaszfa, 2020. november 10.

Fekete Róbert sk

polgármester
« Vissza az előző oldalra!


Olaszfa Község Önkormányzata - MagyarOlaszfa Község Önkormányzata - Italiano