Temető nyilvántartás / Temetői nyilvántartás

Temetői nyilvántartásTemetői nyilvántartás

ÉRTESÍTÉS

Olaszfa Község Önkormányzata - a temető üzemeltetőjeként - kéri a sírhely felett rendelkezni jogosultat, hogy adategyeztetés céljából a mellékelt adatfelvételi lapot kitöltve szíveskedjen visszajuttatni az Önkormányzathoz személyesen, postai úton (9824 Olaszfa, Ady Endre utca 15.) vagy e-mailben a temeto@olaszfa.hu címre 2023. november 30-ig.

 

Amennyiben a sír gondozatlan és vagy balesetveszélyes, úgy kérjük, hogy ezt az állapotot 2023. december 31-ig megszűntetni szíveskedjen. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben 2023. december 31-ig nem szűnteti meg a balesetveszélyes állapotot, úgy a felépítmény lebontásra kerülhet!

A temető nyilvános, online adatbázisa ide kattintva érhető el: https://web.temir.hu/olaszfa/

Továbbá felhívjuk figyelmét, hogy a sírhely megváltások 25 évig érvényesek. Így az 1998 előtt megváltott sírhelyek újra megváltása szükségessé vált.

Lehetőség van a sírhely megszűntetésére is, melyhez az Önkormányzatot kell felkeresni a sírhely felett rendelkező személynek.

 

A sírhelyek feletti rendelkezési jog megváltása és újraváltása:

 • a) egyes sírhely esetében 12.500,-Ft (25 év)
 • b) kettős sírhely esetében Ft 25.000,-Ft (25 év)
 • c) gyermek sírhely esetében 0,- Ft (25 év)
 • d) urnasírhely esetében 12.500,- Ft (25 év)
 • e) sírbolt (kripta) esetében 125.000,-Ft . (60 év)

Ha a rendelkezési jog leteltét követően a sírhelyet 3 éven belül ismételten nem váltják meg, az Önkormányzat jogosult azt újból felhasználni.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a sírhely méretei a következők:

 • 1-es sírhely: 2,10 m hossza, 0,9 m szélessége
 • 2-es sírhely: 2,10 m hossza, 1,90 m szélessége,
 • gyermek sírhely: 1,60 m hossza, 0,9m szélessége,
 • urnasírhely : 2,10 m hossza, 0,9 m szélessége,
 • sírbolt (kripta): az érvényes építési jogszabályi előírásoknak megfelelően
 • a „járda” mérete nem haladhatja meg a 30 cm-t oldalanként

 

„(1) A kegyeleti tárgyakat a sírhelyen úgy kell elhelyezni, hogy azok a sírhely határán túl ne terjedjenek, a szomszédos sírhelyek látogatóit ne zavarják.

(2) A sírhelyen olyan növény ültethető, amelynek fejlődése során a gyökérzete a szomszédos sírhelyek és a sorok közötti utak vagy más temetői létesítmény (különösen a kerítés, ravatalozó épülete, vízvezeték) állapotát, állagát nem veszélyezteti, és növekedése során a sírhely alapterületét nem haladja meg, továbbá kifejlett állapotban sem éri el a 2 méteres magasságot.

(3) A temetőben a hulladékot az e célra kijelölt hulladékgyűjtő edényekben kell elhelyezni.

(4) A temetőben a kegyeleti tárgyakat, sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.

(5) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható.

(6) A sírok kerítéssel nem határolhatók körül.

 

„A temetőben történő munkavégzést – a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a sírhely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével – legkésőbb a munkavégzés megkezdését megelőző 2. munkanapon be kell jelenteni az Önkormányzat részére, megjelölve a munkálatok kezdésének időpontját és várható időtartamát.

(2) A bejelentésben foglaltakat és azok végrehajtását az Önkormányzat ellenőrizheti.

(3) Vállalkozók – a temetési szolgáltatást végzők kivételével – a temetőben csak munkanapokon és szombaton végezhetnek munkát.

(4) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni vagy bontási anyagot elszállítani csak az Önkormányzat hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezéstől számított 3 napon belül el kell szállítani.

(5) A sírhely felnyitását legalább a felnyitást megelőző 3 nappal be kell jelenteni az Önkormányzat részére, a sírhelytábla, a sor, a sírhely és a sírhelyen feltüntetett adatok megjelölésével.

(6) A sírhelynek a hamvak kivétele céljából történő felnyitását legalább a felnyitást megelőző 12 nappal be kell jelenteni az Önkormányzat részére, a sírhelytábla, a sor, a sírhely és a sírhelyen feltüntetett adatok megjelölésével.”

 

A temetővel kapcsolatos személyes és telefonos ügyintézés az alábbi időpontban lehetséges:

HÉTFŐ 14:00-17:00 ig!

9824 Olaszfa, Ady Endre utca 15.

+36-94-713-704

temeto@olaszfa.hu

 

 

Köszönjük együttműködésüket!

 

Olaszfa Község ÖnkormányzataCsatolt fájl(ok):« Vissza az előző oldalra!

Olaszfa Község Önkormányzata - MagyarOlaszfa Község Önkormányzata - Italiano